Soppkontroll 30.09.2018, Midt-Telemark sopp- og nyttevekstforening

Velkommen til soppkontroll søndag 30.09.2018 kl 15-17 . Midt-Telemark sopp- og nyttevekstforening.

Soppkontrollen foregår på torget foran kommunehuset i Bø. Foreningens godkjente soppsakkyndige stiller opp og kontrollerer soppkurver, vi har informasjonsmateriell og litt smått nyttig til unger på sopptur.