Telemark botaniske forening (TBF)

Kontakt

Kontaktperson Torbjørn Norendal troellheimen@yahoo.no 900 29 117

Facebook Villblomen

Norsk Botanisk Forening (NBF), Telemarksavdelingen.

TBF ble stiftet i 1980. Foreningen har i dag ca. 200 medlemmer.

Formål:
1) Å være bindeledd mellom personer med botaniske interesser, både amatører og fagbotanikere.
2) Å verne om naturen, særlig plantelivet.
3) Å fremme interessen for og kjennskapet til botanikk ved foredrag, ekskursjoner, kurs og utgivelse av medlemsbladet Listéra.

Medlemskap:
Medlem kan enhver bli som er enig i foreningens formål og som betaler kontigent. Innmelding skjer til a-jhalvo@online.no

Aktiviteter i TBF:
– Ca. 10 medlemsmøter pr. år i ”innesesongen”, med ulike tema og foredrag.
– Ca. 10 fellesturer pr. år til botanisk spennende områder i lokalmiljøet.
– Årlig ukesutflukt innen Norge, Sverige eller Danmark.
– Samordner aktiviteter knyttet til Villblomstenes dag i Telemark.
– Utgir tidsskriftet Listéra.
– Vedlikeholder ballastbed og ”her hos oss bed” på Mule Varde.
– Holder oppsyn med noen rike botaniske lokaliteter i Porsgrunn, Bamble og Kragerø.
– Bidrar med hjelp til skjøtsel på noen av disse lokalitetene.
– Kartlegging av floraen i Telemark.
– Innsamling av herbariebelegg (pressa planter) til Botanisk muséum i Oslo.
– Bidrar med informasjon om verdifulle botaniske lokaliteter i Telemark til kommuner og fylket.
– Høringsinstans for Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Dersom du går inn på hjemmesida til TBF (www.miclis.no/tbf), får du oversikt over TBFs aktiviteter, for eksempel botaniske turer i sommerhalvåret og foreningsmøter i vinterhalvåret.

Midt-Telemark:

I nær tilknytning til TBF er det etablert et botanisk miljø i Midt-Telemark. Det er et løst nettverk av botanisk interesserte personer som samles til foredrag og ekskursjoner. Arrangementer publiseres på denne siden og på Facebook-siden “Villblomen”.

Kontaktpersoner i Midt-Telemark er:
Kjellaug Dorthe Nyhus og Torbjørn Norendal
Aslaksborgvegen 12
3810 Gvarv.
Telefon 35 95 63 60.
E-post: troellheimen@yahoo.no

Alle TBFs ekskursjoner og møter er åpne for alle interesserte. uavhengig av medlemskap i foreningen. På overnattingsturene forventes det medlemskap.