Kjukekurs 12.-13.10.2019

Kjukekurs 2 helgedager: 12.-13.oktober. Spennende kurs om kjuker, område Midt-Telemark, nærmere om sted kommer etter påmelding. Vi får biologen Tom Hellik Hofton fra Biofokus som kurslærer.Hofton er en av de fremste ekspertene på denne artsgruppen og er godt kjent i Midt-Telemark og omegn. Nærmere informasjon om sted m.m. kommer etter påmelding.

Max antall deltakere ca 25.  Kurset blir annonsert i Bø Blad og Kanalen ca 15.08.2019 og er åpent for alle, førstemann til mølla o.s.v.!

Påmeldingsfrist: 10.09.2019.

Påmelding direkte til styremedlem John Gunnar Brynjulvsrud:

epostadresse: jbrynjulvsrud@gmail.com og mobil: 920 90 850.

Soppkurs over 3 kvelder

Soppkurs oppdelt i 3 tirsdags-kvelder og matlaging siste kvelden. Datoer: 27.08., 03.09. og 10.09. tidspunkt kl 18-21. Opplegget blir at deltakerne selv plukker med seg sopp til bruk på kurskveldene. 

Påmeldingsfrist: 22.08.2019.  

Påmelding til Bjørn Steen direkte:

epostadresse:bjorn.steen@usn.no og mobil: 993 95 664.

I tillegg til deltakeravgift kan det bli spleis på varer/tilbehør til siste kveldens matlaging. (Avtales nærmere på kurskveldene). Foreningens soppsakkyndige og styremedlem; Bjørn Steen, er kurslærer.  Max antall deltakere: 25. Nærmere informasjon om sted m.m. kommer etter påmelding. 

Litt forbehold om at det faktisk er sopp å finne i skogen må vi ha, men slik det nå ser ut er det lovende for årets soppsesong.

Kurset blir annonsert i Bø Blad og Kanalen ca 15.08.2019 og er åpent for alle, førstemann til mølla o.s.v.!