Årsmøte med foredrag. – Bier fra vår til høst i hagen ved Åge Blomstadli

Torsdag 11. oktober kl 18.30 Bø Frivilligsentral

Vi ønsker oss nye ideer og tanker om framtida i hagelaget og har lyst til å fornye oss, vi prøver derfor å finne fram til mennesker og saker som kan gi oss ny inspirasjon til flere og større hagegleder!
Hvis du og eller noen du kjenner, kunne tenke dere å bli med oss å jobbe med hagelagssaker og nye prosjekter er dere hjertelig velkommen til oss og dere vil bli tatt godt imot!
Ta gjerne kontakt med oss her eller på mail til hagelaget post@bosauhage.no.

Vi regner med at årsmøtet tar ca 30 minutter og etter årsmøtet blir det temakveld om birøkt og økologisk hagebruk.
Åge Blomstadli fra Tørdal driver med begge deler. I hagen hans er det ca. 400 stauder, busker og trær og en stor hagedam med gullfisk, koi og karper.
Han vil fortelle om hagen gjennom året, skiftinger i årstider og det viktige samspillet mellom planter og bier.
Honningbiene overlever ikke i Norge uten birøktere. Bier er rammet av massedød globalt, men i Blomstadlia surrer det som det skal i de 35 bikubene hans.
Det finnes mange ulike typer honning alt etter hva biene trekker på, sommerhonning, skogshonning, høsthonning og lynghonning. Alt dette og mye mer vil du få høre om når du kommer på møtet vårt på Frivilligsentralen.
Etter foredraget blir det hyggelig hageprat, kaker og kaffe og loddsalg med fine gevinster!
Inngangspenger 50 kr.