Slåttekurs på Evju bygdetun.

Slåttekurs på Evju

Evju bygdetun, Naturvernforbundet i Midt-Telemark og Telemark botaniske forening inviterer til kurs i ljåslått på Evju bygdetun lørdag den 16. juni. På kurset vil du lære å slipe, bryne og montere ljåbladet. Du får også øve deg på å slå i enga under veiledning av erfarne instruktører.

Evju bygdetun serverer morgonmat, dugurd, kaffimat og kveldsmat med slåttegraut.

Kurset starter kl. 09.00  den 16.6. Kursavgift  kr. 100,- for studenter. Kr. 200,- for andre.

Påmelding til John Gunnar Brynjulvsrud.   Telefon: 920 90 850.   Epost: jbrynjulvsrud@gmail.com

Velkommen!

Telemark botaniske forening (TBF)

Norsk Botanisk Forening (NBF), Telemarksavdelingen

TBF ble stiftet i 1980. Foreningen har i dag ca. 200 medlemmer.

Formål:

  • Å være bindeledd mellom personer med botaniske interesser, både amatører og fagbotanikere.
  • Å verne om naturen, særlig plantelivet.
  • Å fremme interessen for og kjennskapet til botanikk ved foredrag, ekskursjoner, kurs og utgivelse av medlemsbladet Listéra.

Read more